Konsultasjon

Byr hundeholdet på utfordringer som du ikke vet hvordan du skal håndtere?

Det finnes mange ulike typer atferdsproblemer der noen er angst, frykt, aggresjon, vaktsomhet, utagering, destruktiv atferd og stress.

En konsultasjon vil kunne hjelpe deg å finne årsakene til hvorfor atferdsproblemene har oppstått. Herfra utarbeides det et treningsopplegg som beveger din hunds atferd i ønsket retning. Metodene og øvelsene som brukes tilpasses hver enkelt hund, eier og problemstilling.

Vanlige årsaker til endring i atferd er sykdom, smerte og næringsmangel hos hunden. Jeg anbefaler derfor en utredning hos veterinær om du har mistanke om dette før en eventuell konsultasjon.

Slik foregår en konsultasjon

Det er ønskelig at du fyller ut et skjema med spørsmål knyttet til din hund i forkant av konsultasjonen. Denne informasjonen vil gi meg mulighet til å være forberedt når jeg kommer på hjemmebesøk.

Konsultasjonen har normalt en varighet på inntil 1,5 time.

Oppfølging

Etter konsultasjonen vil du få tilsendt en treningsplan. Inkludert er 12 uker oppfølging pr telefon eller e-post. Det er hensiktsmessig med en god dialog slik at vi kan evaluere og tilpasse treningen/metodene.

Dersom det er behov kan vi møtes for en oppfølgingstime.

Pris for konsultasjon

Kr 1500

Ved behov: oppfølgingstime (60 min.) 500 kr