Konsultasjon

Atferdsproblemer er dessverre et stort problem for mange hunder og deres eiere. Og de vanligste problemene er akutt stress, kronisk stress, frykt og angst, lydvarhet og aggresjon.

Jeg bistår dere med å se på årsaker, samt å jobbe med forebygging og behandling.

Vanlige årsaker til endring i atferd er sykdom og smerte hos hunden. Jeg anbefaler derfor en utredning hos veterinær om du har mistanke om dette før en eventuell konsultasjon.

Slik foregår en konsultasjon

Det er ønskelig at du fyller ut et skjema med spørsmål knyttet til din hund i forkant av konsultasjonen. Denne informasjonen vil gi meg mulighet til å være forberedt når jeg kommer på hjemmebesøk.

Konsultasjonen har normalt en varighet på inntil 1,5 time.

Oppfølging

Etter konsultasjonen vil du få tilsendt en treningsplan. Inkludert er 12 uker oppfølging pr telefon eller e-post. Det er hensiktsmessig med en god dialog slik at vi kan evaluere og tilpasse treningen.

Dersom det er behov kan vi møtes for en privattime.

Pris for konsultasjon

Kroner 1500. Utgifter til bom kommer i tillegg.