Om meg

Utdanning

Jeg er utdannet hundeinstruktør ved Lundqvist hundeskole som går over 1,5 år.

Dette har gitt meg kunnskap innen læringspsykologi, etologi, kartlegging, mentaltester, problemløsningsstrategier, sammenheng mellom helse og atferd, for og ernæring, alternativ medisin, stress, stressdempende tiltak, instruksjonsteknikk, bruk av pedagogiske virkemidler og spørreteknikk. Videre har fokus vært på praktisk oppfølging av hunder med ulike typer atferdsproblemer, blant annet frykt, aggresjon, ukontrollert jaktatferd, utagering, stress, og vaktsomhet.

Jeg har gjennomført innføring i psykologi ved HIOA. Psykologi handler om sammenhengen mellom atferd, tanker og følelser. I mitt arbeid med hund forsøker jeg å se sammenhengen mellom hundens atferd og de mentale prosessene som fører til atferden.

I dag gjennomfører jeg utdanning som autorisert hundemassør gjennom Nordisk Hundemassasjeskole AS. Utdanningen er et ledd i utdanning som fysioterapeut for hund, og legger vekt på hundens fysiologi og anatomi.

Kurs

I dag gjennomfører jeg kurset Atferdsproblemer hos hund med atferdsbiolog Emma Mary Garlant.

Kurs jeg har gjennomført med mine hunder er grunnkurs, videre hverdagskurs, språk- og passeringskurs, lydighetskurs, språkseminar, agility og nosework. Noen kurs er gjennomført flere ganger.

Foredrag

Stress og mental aktivisering. Oslo Hundetrener Stina Fure og Innlandet Hundesenter.

Gå pent i bånd og passering. Oslo Hundetrener Stina Fure og Innlandet Hundesenter.

Kunnskap

Min viktigste kunnskap om hund kommer fra mine egne hunder gjennom mye samvær og tett samarbeid med dem over mange år. Selma, en Rhodesian ridgeback tispe, var med meg til hun gikk bort i 2016. Hun fikk en helt spesiell plass i mitt hjerte, og er min inspirasjon og drivkraft for å jobbe med hunder i dag. Hun gav meg mye kunnskap om frykt, stress og aggresjon hos hund.

I mitt arbeid med hund vektlegger jeg at hunden så langt som mulig skal oppleve frihet til å utøve normal atferd, og at deres naturlige styrke og initiativ skal ivaretas. Jeg har videre fokus på at hunden opplever frihet i hverdagen til å velge aktiviteter, og til å løse oppgaver selvstendig. Når jeg trener hund vektlegger jeg hundens medfødte evner og interesser, og jeg har fokus på at de opplever mestring og selvtillit.

Annet

Jeg har en bachelor i velferdsfag, og ekstra kompetanse innen sosiologi og kriminologi. Ved siden av å drive dette firmaet jobber jeg som miljøterapeut i psykiatrien. Jeg er også utdannet åndedrettslærer ved Senter for pusteintegrering i Oslo.