Om meg

Utdanning

Jeg er utdannet hundeinstruktør ved Lundqvist hundeskole som går over 1,5 år.

Dette har blant annet gitt meg kunnskap innen læringspsykologi, etologi, kartlegging, mentaltester, problemløsningsstrategier, sammenheng mellom helse og atferd, for og ernæring, alternativ medisin, stress og stressdempende tiltak. Videre har fokus vært på praktisk oppfølging av hunder med ulike typer atferdsproblemer, blant annet frykt, aggresjon og stress.

I dag gjennomfører jeg utdanning som autorisert hundemassør gjennom Nordisk Hundemassasjeskole AS. Utdanningen er et ledd i utdanning som fysioterapeut for hund, og legger vekt på hundens fysiologi og anatomi.

Kurs

Kurs gjennomført med diplom hos atferdsbiolog Emma Mary Garlant 2018/2019

  • Hundeeier (HE); Belønningsbasert hundeoppdragelse, Forebygging av atferdsproblemer, Hundens språk, Grooming, Fôr og utstyr, Miljøberikelser, Lover og forskrifter.
  • Atferdsbiologi  1 (AB1); Atferdssystemer og atferdselementer, Hundens opprinnelse, Hundens atferdsutvikling, Hundens sanser, Hundens følelser, Hundens personlighet, Hunden spiseatferd, Hundens sosialatferd, Hundens språk.
  • Atferdsbiologi  2 (AB2); Nervesystemet og atferd, Hormonsystemet og atferd, Naturlig seleksjon, Kunstig seleksjon, Forholdet hund–menneske, Forholdet menneske–hund.
  • Læring 1 (L1); Habituering, Sensitivisering, Klassisk betinging, Fryktbetinging, Motbetinging, Desensitivisering, Operant betinging, Tretermskontigensen, Belønningsbaserte metoder, Sosial læring.
  • Læring 2 (L2); Nervesystemet og læring, Hormonsystemet og læring, Klassisk betinging del 2, Operant betinging del 2, Premacks prinsipp i praksis, Atferdsanalyse.
  • Atferdsproblemer 1 (AP1); Atferdsproblem vs. problematferd, Årsaker, forebygging og behandling, Akutt stress, Kronisk stress, Frykt og angst, Lydvarhet, Aggresjon.
  • Atferdsproblemer 2 (AP2); Nervesystemet og atferdsproblemer, Hormonsystemet og atferdsproblemer, Frykt og angst del 2, Aggresjon del 2, Andre atferdsproblemer, Psykofarmaka, Demens.

Kunnskap

Min viktigste kunnskap om hund kommer fra mine egne hunder gjennom mye samvær og tett samarbeid med dem over mange år. Selma, en Rhodesian ridgeback tispe, var med meg til hun gikk bort i 2016. Hun fikk en helt spesiell plass i mitt hjerte, og er min inspirasjon og drivkraft for å jobbe med hunder i dag. Hun gav meg mye kunnskap om frykt, angst og aggresjon hos hund. Jeg må også nevnte Pluto, en dansk svensk gårdshund som var med oss til 2018, en fantastisk livlig og optimistisk hund som spredte glede til alle med sitt nærvær.

Treningsmetode

Jeg benytter meg kun av belønningsbasert hundetrening i mitt arbeid med hund.  Det er trening som tar utgangpunkt i kunnskap om hundens atferdsbiologi, forskningsbasert kunnskap om hundens forhold til oss mennesker, og som følger dyrevelferdsloven.

Noe som kjennetegner belønningsbasert trening er at vi hele tiden fokuserer på det vi vil at hunden skal gjøre, ikke alt han ikke skal gjøre. Vi tilrettelegger situasjonen slik at hunden sannsynligvis utfører rett atferd, og deretter belønner vi den atferden.

Annet

Jeg har en bachelor i velferdsfag, og ekstra kompetanse innen sosiologi og kriminologi. Ved siden av å drive dette firmaet jobber jeg i en fast stilling som miljøterapeut i psykiatrien.