Privattime

Ønsker du å trene med din hund i ro og fred med egen hundetrener? Da er privattime noe for deg.

Hva kan jeg hjelpe med?

Jeg hjelper deg med hverdagsøvelser. Det kan være å gå med slakt bånd, rolige passeringer av andre hunder, hilse pent, innkalling, kontakt- og samarbeidsøvelser, vente/selvkontrollsøvelser, ro-øvelser, samt mye annet.

Opplever du at din hund er aggresiv, fryktsom og/eller stresset. Jeg hjelper deg med å kartlegge hunden, og sammen jobber vi med å bevege din hund sin atferd i ønsket retning.

Treningsmetode

Jeg benytter kun belønningsbasert hundetrening. Det er trening som tar utgangpunkt i kunnskap om hundens atferdsbiologi, forskningsbasert kunnskap om hundens forhold til oss mennesker, og som følger dyrevelferdsloven.

Noe som kjennetegner belønningsbasert trening er at vi hele tiden fokuserer på det vi vil at hunden skal gjøre, ikke alt han ikke skal gjøre. Vi tilrettelegger situasjonen slik at hunden sannsynligvis utfører rett atferd, og deretter belønner vi den atferden.

Hvor foregår treningen?

Vi kan møtes ute eller jeg kan komme hjem til dere. Jeg tar imot kunder som holder til i Nittedal, Skedsmo, Lillestrøm og bydelene øst i Oslo (Stovner, Grorud og Alna).

Pris

Kroner 560 per time (ekskl.mva). En time tilsvarer 60 min.

Jeg sender fagtips og/eller utarbeider en treningsplan i etterkant som jeg sender på mail. Jeg følger opp treningen på telefon og mail slik at du alltid har noen ved din side og treningsopplegget blir evaluert.